MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých